Savee

RETROFIT IoT komerční řešení pro modernizaci a automatizaci stávajících budov s inteligentní správou a úsporou energie.
Určeno pro svítidla, motoricky otevíraná okna, zastínění a ostatní technologie.

Bez nutnosti výměny rozvodů
Rychlá změna na inteligentní budovu
Vysoká úroveň
bezpečnosti

Prvky řešení - osvětlení

MyIQRF Power Switch

MyIQRF Power Switch

MyIQRF Power Switch je řešení určené pro bezdrátové spínání zařízení na dálku, například: ovládání světel, žaluzií, spouštění plátna po zapnutí projektoru, spuštění odsávání při zapnutí pily/brusky v dílně, spuštění či vypnutí výrobní linky a ostatní zařízení pracující pomocí elektrické energie. MyIQRF Power Switch je set vysílacích a spínacích modulů. Obě části komunikují pomocí bezdrátové mesh sítě IQRF s interoperabilním standardem. Více informací o této technologii je k dispozici na www.iqrf.org. Řešení je určeno primárně pro integrované i dodatečné stávající retrofit instalace v administrativních budovách, halách či obchodních centrech.
MyIQRF DALI Bridge

MyIQRF DALI Bridge

MyIQRF DALI bridge přináší DALI komunikaci pomocí bezdrátové sítě IQRF. Slouží pro automatizaci ovládání zařízení v závislosti na úrovni potřeby intenzity výkonu/skupin a adresnosti světelných zdrojů. Díky bezdrátové IQRF IOT komunikaci odpadá nutnost tažení nových mnoha kabelových svazků budovou při zachování stávajích kabelů se stejnou funkcionalitou, kterou poskytuje DALI řízení osvětlení. Řešení je určeno primárně pro integrované i dodatečné stávající retrofit instalace v administrativních budovách, průmyslových halách či obchodních centrech.
MyIQRF Icube Gateway

MyIQRF Icube Gateway

MyIQRF ICUBE gateway propojuje jednotlivé prvky pro bezdrátovou komunikaci pomocí mesh sítě IQRF. LAN připojení s převodem na IQRF IoT komunikaci odpadá nutnost tažení mnoha nových kabelových svazků budovou při zachování stávajích kabelů s novou funkcionalitou přímého řízení koncových elektricky napájených prvků. Řešení je určeno primárně pro integrované i dodatečné stávající retrofit instalace v administrativních budovách, průmyslových halách či obchodních centrech.
MyIQRF Luxmeter

MyIQRF Luxmeter

MyIQRF Luxmeter slouží pro automatizaci ovládání zařízení v závislosti na úrovni intenzity okolního světla. Dva přístroje v jednom - soumrakový spínač při poklesu intenzity okolního světla ovládá intenzitu elektrického osvětlení a zároveň světelný spínač - při zvýšení intenzity okolního světla spouští zatemnění pomocí stínění, žaluzií, a markýz. Nastavitelné hodnoty časového zpoždění (eliminace krátkodobých výkyvů intenzity osvětlení) a nastavitelné rozsahy úrovně osvětlení. Řešení je určeno primárně pro integrované i dodatečné stávající retrofit instalace v administrativních budovách, průmyslových halách či obchodních centrech.
MyIQRF Direct Buttons

MyIQRF Direct Buttons

MyIQRF Direct Buttons jsou spínací tlačítka nahrazující drátovou variantu v případě potřeby fyzických vypínačů. Využívají napětí sítě a ovládají osvětlení bezdrátově. Průmyslová varianta dává možnost na jednom místě ovládat více skupin osvětlení v jednom bloku napřímo. Řešení je určeno primárně pro integrované i dodatečné stávající retrofit instalace v administrativních budovách, průmyslových halách či obchodních centrech.
MyIQRF Apolon SW+Server

MyIQRF Apolon SW+Server

Bezpečná aplikace pro bezdrátové ovládání osvětlení v IQRF síti. Databázový sběr dat o spotřebě elektrické energie, fyzikálních hodnot CO2 , NOx a ovládání doplňkových prvků jako jsou motoricky otevíraná okna či zastínění. Výborná orientace v aplikaci dle interního plánu budovy, uživatelská definice ovládání skupin zařízení, pomocí časových schémat nebo spínání pomocí luxmetrů, CO2 a vlhkostních senzorů. Zaznamenává stav jednotlivých zařízení v čase, ukládá je do připojené databáze a z uložených dat dokáže exportovat statistiky spotřeby elektrické energie apod.

Schéma řešení

Jednoduchý proces instalace připojením na původní elektroinstalaci bez nutnosti výměny rozvodů osvětlení, a to pomocí dodatečně připojených potřebných prvků MyIQRF PowerSwitch & DALI Bridge. Řízení světel pomocí DALI standardu umožňuje digitální řízení intenzity osvětlení, zpětné hlášení stavu jednotlivých svítidel a snadnou úpravu konfigurace při změnách způsobu využívání místností.

Tím vznikne soubor osvětlení, který nerušeně ovládáte v bezdrátové síti na standardu IoT IQRF, pomocí MyIQRF brány ICUBE Gateway připojené na LAN interní síti. Plánování časových schémat a skupin osvětlení se provede v intuitivní aplikaci serveru Apolon, který je nejbezpečnější interní variantou řízení osvětlení bez nutnosti cloudu. Vzdálené připojení a konfigurování lze provádět pomocí VPN.

Samotné ovládání osvětlení a jejich skupin provádí uživatel na dodatečně instalovaných bezdrátových tlačítcích nebo pomocí interní aplikace na telefonu, tabletu nebo interní webové stránce.

Automatizované procesy stmívání a spínání osvětlení fungují díky komunikaci s bezdrátovými luxmetry v závislosti na intenzitě okolního osvětlení.Případové studie

Nejdůležitější premisy inteligentního „retrofit“ řešení slovy zákazníka:

  1. Nezastavit a ani neomezit běžný provoz komerční budovy pro již potřebnou rekonstrukci osvětlení po více jak 10ti letech od kolaudace.
  2. Nejvyšší možná vnitropodniková bezpečnost inteligentního energetického řízení osvětlení budovy a okamžité prokazatelné úspory provozem.
  3. Efektivní a mobilní správa a dohled formou aplikace odkudkoliv ze světa.

Naše zadání pro vývoj celého „retrofit“ průmyslového řešení pro modernizaci a automatizaci ovládání, monitoring technologií elektrických rozvodů stávající budovy s inteligentní správou pro efektivní úspory elektrické energie vycházel od našich partnerů u zákazníků. Těmi jsou zkušení facility manažeři a manažeři technického vedení obchodních center, kancelářských budov a průmyslových podniků. 

Většina zákazníků provozuje budovy, které jsou již 10, 15 nebo i více let v provozu a je velmi těžké stávající budovu rekonstruovat po stránce osvětlení bez zastavení a vystěhování, která by stála nemalé prostředky nejen na technickou obnovu, ale hlavně znovu získání nájemníků či renomé oproti zcela novým stavbám, které již obsahují inteligentní prvky řízení.

www.MyIQRF.com retrofit průmyslové řešení (nám umožnilo do stávajících budov přinést prvky nejmodernější elektroinstalace jako je vysoce bezpečné bezdrátové řízení spínaní a regulace osvětlení v kombinaci s luxmetry a časovými plány, ovládání ventilace pomocí teplotních, vlhkostních a co2 senzorů včetně ovládání stínící techniky. Díky intuitivnímu softwaru Apolon, který využívá mapových podkladů budovy, časová schémata a ovládání jednoduše uživatelsky definovaných skupin světel, ostatních elektricky ovládaných prvků, využitím stávající IT technologie a mobilního telefonu jsme získali jednoduchý, lehce ovladatelný nástroj (mobilní velín). S největší devizou celého řešení – bez nutnosti demontáže či obnovy kabelových rozvodů.

Proces instalace je proveditelný „přes noc“ a to rozpojením kabeláže jednotlivých světel a zapojením IQRF prvků, luxmetrů, instalací IQRF bezdrátové komunikační brány pro dálkové řízení prvků, spuštění bezpečného interního webserveru pro konfiguraci a ovládání celého systému.

Jedná se o unikátní, vysoce bezpečné „retrofit“ průmyslové řešení elektroinstalačního upgradu stávajících komerčních budov s inteligentními prvky automatizace a efektivním řízením provozních úspor.

Ing. Petr Jašek, Projektový manažer, COMPACTIVE s.r.o., Komplexní elektroinstalace

Kontakt

NIKATRON s.r.o.
Sídlo: Dornych 54 / 47, 617 00 Brno, Česká republika
Kancelář: Škrobárenská 6, 617 00 Brno, Česká republika

tel. +420 776 756 120 | info@nikatron.cz | www.nikatron.cz
IČ: 04599438 | DIČ: CZ04599438 | ID DS: 48fcyqq

Chci být partnerem:
Chci návrh řešení: